UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

MYeBOX® to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych. Urządzenie posiada funkcję komunikacji WIFI i 3G (zależnie od modelu), co umożliwia jego zdalne konfigurowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu, bez konieczności fizycznej obecności przy instalacji.

MYeBOX® jest wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz zawiera nowatorski system zdalnego przechowywania danych z możliwością dostępu za pomocą bezpłatnego serwera w chmurze "MYeBOX® cloud".

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

 

W celu wykonania bardziej złożonych analiz, urządzenie oferuje możliwość niezależnego wyboru okresu rejestrowania każdej zmiennej, zapewniając dużą wszechstronność pomiaru.

Dzięki możliwości połączenia oraz wszechstronności analizatora MYeBOX®, wykonywanie audytów energetycznych jest bardzo proste.

 

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

 

Charakterystyki urządzenia:

 • Komunikacja Wi-Fi / 3G (zależnie od modelu)
 • BEZPŁATNA aplikacja do sterowania i kontroli (Android i IOS)
 • Pomiar głównych parametrów elektrycznych oraz jakości zasilania.
 • 4 lub 5 wejść do pomiaru napięcia i prądu (zależnie od modelu)
 • Zdarzenia jakościowe w napięciu zgodnie z EN 50160
 • Rejestr stanów przejściowych/ kształtu fali
 • Klasa A według IEC 61000-4-30
 • 2 wejścia i 2 wyjścia tranzystorowe (zależnie od modelu)
 • Przesyłanie alarmów za pomocą poczty elektronicznej
 • Analiza rejestrów za pomocą BEZPŁATNEGO oprogramowania PowerVision Plus

 

MYeBOX

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpłatnego połączenia z naszym portalem MYeBOX®:

Portalem MYeBOX®

 

Portalem MYeBOX®

 

 

 

Więcej informacji: MYeBOX®. Przenośny analizator sieci elektrycznych

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Zestaw zapewniający wydajność energetyczną

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną

Skorzystaj z atrakcyjnej amortyzacji baterii kondensatorów i zastosuj w swoim sprzęcie system zapewniający wydajność energetyczną.

Baterie kondensatorów firmy CIRCUTOR oferują możliwość wbudowania Zestawu "Energia bierna" w celu zapewnienia wydajności energetycznej. Zestaw składa się z regulatora energii biernej będącego wydajnym analizatorem sieci, urządzenia sterującego wydajnością energetyczną EDS z wbudowaną aplikacją SCADA, zaprojektowaną w celu zarządzania energią oraz serwera internetowego.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu "Energia bierna" to:

 • Możliwość uniknięcia opłat karnych z tytułu poboru energii biernej oraz funkcja maksymetru - dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Lokalizowanie i unikanie niepotrzebnego poboru energii.
 • Kontrolowanie wartości cos φ dla każdego dnia i miesiąca, poboru energii, chwilowej mocy czynnej oraz funkcja maksymetru.
 • Znajomość krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Wizualizacja poziomów prądu, napięcia i współczynnika zawartości harmonicznych (THD).
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną


Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną

Najłatwiejszy sposób, aby kontrolować i ograniczyć pobór energii elektrycznej.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną jest to kompaktowe rozwiązanie obejmujące do 5 analizatorów sieci do pomiaru i kontroli energii.

Aplikacja SCADA wbudowana w EDS dostarcza użytkownikowi dane o tym, w jaki sposób i kiedy ma miejsce główny pobór energii, w czasie rzeczywistym (on-line) lub w sposób odroczony (off-line), pokazując i rejestrując wszystkie informacje niezbędne do wykonania analiz energetycznych w celu ograniczenia lub wyeliminowania niepotrzebnego poboru energii.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu Podstawowego to:

 • Kontrolowanie całkowitego poboru energii w instalacji oraz w głównych przewodach w budynku, biurach, firmie itd.
 • Analizowanie danych historycznych w celu lokalizacji i uniknięcia niepotrzebnego poboru energii w naszej instalacji
 • Wizualizacja krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną lub z tytułu poboru energii biernej, dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną


You can read our news in the news section.
You can also follow our publications on CIRCUTOR's Twitter account, and on LinkedIn.

Odkryj nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną

Dnia 13 lutego bieżącego roku został opublikowany nowy Dekret Królewski 56/2016 (RD 56/2016), który stanowi częściową transpozycję Dyrektywy Europejskiej 2012/27/UE.

Treść tego dekretu nakłada, na niektóre firmy, obowiązek okresowego wykonywania audytów energetycznych w celu poprawy ich wydajności, w oparciu o różne kryteria ustalone przez Unię Europejską, na przykład: polepszenie efektywności energetycznej o 20% poprzez zmniejszenie poboru energii, czy też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2).

Pomimo braku konieczności wykonywania tego rodzaju audytów, coraz więcej firm wdraża systemy zarządzania energią (SGE). A co za tym idzie, przedsiębiorstwa zaczynają efektywnie zarządzać swoją energią: sporządzają rejestry poboru z podziałem na różne typy odbiorników (oświetlenie, klimatyzacja, siła itd.), a także wykorzystują interakcję z instalacją energetyczną w celu uniknięcia opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego poboru lub z tytułu poboru energii reaktywnej, stosując się do wymogów nowych dyrektyw oraz działając z myślą o przyszłych obszarach działalności.

Dlatego też, CIRCUTOR udostępnia swoim klientom nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną. Główną zaletą tych zestawów jest wbudowany rejestrator danych energetycznych (EDS) wraz z różnymi przyrządami pomiarowymi i kontrolnymi. Każdy zestaw ma możliwość rejestrowania i monitorowania pomiarów energetycznych przez okres ponad jednego roku i dodatkowo dysponuje różnymi ekranami SCADA, zaprojektowanymi przez firmę CIRCUTOR w celu zapewnienia interakcji z użytkownikiem za pomocą komputera osobistego, tabletu lub smartfona.

Dzięki tym wstępnie zdefiniowanym ekranom, użytkownik może skonfigurować dane swojej instalacji, zakresy alarmów oraz adres poczty elektronicznej w celu automatycznego wysyłania komunikatów o alarmach. W ten sposób każdy użytkownik może zainstalować samodzielnie zestawy, bez konieczności posiadania umiejętności w dziedzinie programowania.


Reactive Kit for energy efficiency

Reactive Kit for energy efficiency

It benefits from the attractive payback of a capacitor bank and features a built-in energy efficiency system.

CIRCUTOR's capacitor banks can feature the Reactive Energy Efficiency Kit as an option. The kits are composed of: a reactive energy regulator which, in turn, is a powerful power analyzer; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Reactive Kit for energy efficiency

You only need an Internet connection

Simply connect the unit via an Ethernet connection to control the main electrical parameters of the installation from your PC's browser.

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs are being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

IMMEDIATE BENEFITS
 • Control the daily and monthly cos phi value, energy consumed, instantaneous active power and maximeter.
 • Learn more about the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive energy consumption and maximeter penalties.
 • Locate and avoid unnecessary consumption.
 • View the levels of current, voltage and harmonics.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the maximeter measurements and configure visual or sound alarms.

Reactive Kit for energy efficiency


Essential Kit for energy efficiency

Essential Kit for energy efficiency

The easiest way to control and reduce your consumption. 

The Essential Energy Efficiency Kit is a compact unit that features: up to 5 power analyzers; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Essential Kit for energy efficiency

We make it easy for you.

The kit is supplied mounted in an enclosure, fully wired and with current transformers. Simply connect the unit via an Ethernet connection to control up to 5 independent lines from your web browser (for example, General, Air-conditioning-1, Air-conditioning-2, Lighting and Power).

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

MANY ADVANTAGES
 • Control the total consumption of the installation and in the main lines of the building, office, company, etc.
 • View the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive and excess power consumption penalties.
 • Analyse historical data to find and avoid unnecessary consumption in your installation.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the power measurements and configure visual or sound alarms.

Essential Kit for energy efficiency


 
Odkryj nasze zestawy i ich liczne zalety:  es  en  fr  pt

 

 
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:  

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

SC3. Nowy wydajny przekładnik z rdzeniem dzielonym

CIRCUTOR wprowadza na rynek nowe urządzenie SC3. Jest to wydajny przekładnik prądowy do odczytu wartości do 125 A, specjalnie zaprojektowany w celu zainstalowania na wyłączniku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego przekładnika jest osłona z rdzeniem dzielonym, dzięki której nie trzeba odłączać zasilania podczas jego instalacji, ponieważ urządzenie jest wyposażone w otwierane okienko umożliwiające montaż bez konieczności manipulacji w instalacji elektrycznej.

Urządzenie umożliwia otwarcie tylko jednego zakończenia lub obu zakończeń, ułatwiając instalację w dowolnej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym unika się w ten sposób problemów związanych z podłączaniem urządzenia w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Ponadto, SC3 posiada wyjście uzwojenia wtórnego 250 mA, zapewniające mniejsze straty niż w przypadku tradycyjnego przekładnika.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z gamą produktów MC firmy CIRCUTOR:

 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Nie znasz jeszcze inwertera CIRPOWER HYBRID 4K-48?

Wejdź i odkryj główne funkcje wyjątkowego w swojej kategorii inwertera

W ciągu ostatnich lat firma CIRCUTOR rozwinęła jedne z najbardziej innowacyjnych i kluczowych rozwiązań w sektorze produkcji energii fotowoltaicznej na własne potrzeby, przewodząc inicjatywom i zespołom roboczym, których zadaniem było ułatwienie procesu legalizacji instalacji podłączonych do sieci w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej z zerowym przesyłem energii.

Po zrewolucjonizowaniu - dzięki CDP (dynamiczny kontroler mocy) - rynku rozwiązań zapewniających natychmiastową samowystarczalność energetyczną, CIRCUTOR prezentuje dziś inwerter hybrydowy CIRPOWER HYBRID 4k-48.

Ten inwerter o mocy 4 kW pracuje jako system główny, sterując strumieniami energii przepływającymi między panelami słonecznymi, bateriami, odbiornikami i siecią. Urządzenie wykorzystuje różnorodne strategie w celu dostosowania się do potrzeb użytkownika; zarówno w odizolowanych aplikacjach jak i tych podłączonych do sieci.

Widok urządzenia i ekranu wyświetlającego przepływ strumieni energii
Widok urządzenia i ekranu wyświetlającego przepływ strumieni energii

To urządzenie stanowi doskonałe połączenie funkcjonalności i estetyki, ponieważ zostało zaprojektowane specjalnie dla sektora mieszkaniowego. Dzięki wydłużonemu kształtowi i naturalnej wentylacji o poziomie hałasu poniżej 30 dB, jest to najcichsze urządzenie na rynku, idealne dla tego sektora. Różne tryby działania pozwalają dostosować pracę urządzenia do każdych potrzeb użytkownika:

 • Tryb samowystarczalności energetycznej (bez przesyłu nadwyżek energii do sieci):
  W tej strategii, energia słoneczna używana jest do zaspokojenia chwilowego poboru energii przez odbiorniki. Nadwyżki energii wykorzystywane są do ładowania baterii. Gdy wielkość generowanej energii jest niższa od zapotrzebowania, różnica pokrywana jest za pomocą energii zgromadzonej w bateriach.
 • Tryb automatyczny:
  W tym trybie pracy, bateria jest wykorzystywana wyłącznie do zasilania odbiorników w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci. Na co dzień, głównym zadaniem urządzenia jest zapewnienie kompletnego naładowania baterii, gdy te nie są one naładowane. Jeśli w modułach nie ma wystarczającej mocy, wówczas do naładowania baterii urządzenie wykorzystuje energię pochodzącą z sieci. Nadwyżka energii jest przesyłana do sieci, bez uwzględniania poboru energii przez dany budynek. Ta strategia jest zalecana w sposób szczególny w budynkach, w których często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 • Tryb Peak Shaving:
  Ta strategia pozwala użytkownikom na zarządzanie mocą zakontraktowaną dla danego domu. Urządzenie pracuje w trybie samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu chwilowych strumieni energii oraz rezerwuje energię w bateriach, aby pokryć zapotrzebowanie w szczytowych okresach poboru energii.
 • Tryb odizolowany:
  Strategia odizolowana powoduje całkowite odłączenie urządzenia od sieci. Urządzenie posiada programowalną funkcję sterowania, która umożliwia podłączenie i odłączenie priorytetowych odbiorników w zależności od stanu naładowania baterii.
 • Tryb Backup:
  W tym trybie pracy użytkownik dysponuje pełną pojemnością baterii w przypadku przerwy w zasilaniu. Ta funkcja jest zalecana szczególnie w budynkach o słabych sieciach. Urządzenie korzysta z baterii na zasadzie systemów zasilania UPS.

Zastosowania i sposób działania:

 • Jednofazowy pomiar poboru energii przez zabezpieczone odbiorniki w budynku
 • Przetwarzanie DC/DC energii dostarczanej przez fotowoltaiczne moduły słoneczne ze śledzeniem punktu maksymalnej mocy (MPPT)
 • Regulacja procesu ładowania / rozładowania baterii zgodnie ze stanem naładowania (SOC)
 • Kanał komunikacyjny CAN Bus umożliwiający sterowanie działaniem urządzenia w oparciu o baterie jonowo-litowe najnowszej generacji
 • Pojemność ładowania 40 A / rozładowania 80 A na baterie 48 Vdc
 • Przetwornica DC / AC dualna 4 kVA jednofazowa
 • Algorytmy sterowania w celu uzyskania zerowego przesyłu energii do sieci dystrybucji
 • Możliwość działania jako wyspa w przypadku usterek sieci dystrybucji
 • Pobór zdalnie zgromadzonych danych za pomocą komunikacji poprzez kanał Ethernet
 • Dotykowy ekran graficzny do konfiguracji i lokalnej wizualizacji strumieni energii oraz głównych parametrów działania
 • Zdalna wizualizacja strumieni energii poprzez kanał komunikacji Ethernet

Innowacyjne aspekty i wartość dodana:

 • Najcichszy inwerter hybrydowy na rynku, dzięki naturalnej wentylacji.
 • Opatentowany algorytm śledzenia punktu maksymalnej mocy modułów fotowoltaicznych, także w przypadku częściowego zachmurzenia.
 • Opatentowany algorytm przekazywania obciążeń bez przechodzenia napięcia przez zero.
 • Możliwość działania jako generator prądu z podłączeniem do sieci lub jako generator napięcia będący odizolowanym źródłem energii bez przechodzenia napięcia przez zero przy przełączaniu
 • Włączenie algorytmów kontroli mocy w celu uniknięcia przesyłu energii do sieci
 • Wbudowany system zdalnego monitorowania we własnym urządzeniu za pomocą serwera internetowego

 

 

Więcej informacji: Inwerter hybrydowy zapewniający samowystarczalność energetyczną w oparciu o energię słoneczną ze sterowaniem bateriami

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

CVM-NET 4+. Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Obecna sytuacja

Obecne normy obowiązujące na rynku określają zasady dotyczące wdrażania nowych systemów zarządzania danymi o poborze energii, które pozwalają dowiedzieć się, jak i kiedy zużywamy energię w naszych instalacjach.

W tym roku, wchodzi w życie nowa dyrektywa europejska 27/2012/UE, która ustala cel na poziomie krajowym w zakresie polepszenia efektywności energetycznej dużych firm. Dyrektywa zobowiązuje zarządzających instalacjami, aby dysponowali danymi - które będzie można porównać i skwantyfikować - na temat sposobów wykorzystania energii w instalacjach Te informacje będą miały zasadnicze znaczenie dla uzyskania większej wiedzy i kontroli nad zachowaniem każdej instalacji, biorąc pod uwagę, że jednym z kluczowych celów dyrektywy jest uzyskanie 20% zmniejszenia zużycia energii.

Firmy są zobowiązane do wykonania audytów zewnętrznych, aby sprawdzić przestrzeganie nowych przepisów. Jako alternatywę dla audytu zewnętrznego, firmy mogą zainstalować własny system zarządzania energią, zwany skrótowo SGE.

Dodatkowo, normy takie jak ISO 50001, mające zastosowanie również w małych i średnich firmach, zalecają już ten rodzaj systemów w celu dokonywania pomiarów i kwantyfikacji zużycia energii z podziałem na strefy i sposób wykorzystania, gdyż są one przydatne przy podejmowaniu stałych działań optymalizacyjnych w różnych procesach i systemach energetycznych. 

W momencie podjęcia decyzji o sposobie instalacji systemu, widzimy, że charakterystyki instalacji elektrycznych nie zawsze są stałe, lecz często spotykaną sytuacją jest występowanie wielu kanałów jednofazowych w rozdzielnicach. Z tego względu, ważne jest zainstalowanie urządzeń, które będą potrafiły dokonywać pomiarów różnych rodzajów linii w ograniczonej przestrzeni, nie powodując konieczności instalowania nowych podrzędnych rozdzielnic pomiarowych.

Ta kwestia ma rzeczywiście fundamentalne znaczenie, ponieważ jeśli nie będzie można zainstalować analizatorów poboru energii w istniejącej rozdzielnicy, konieczne będą spore inwestycje w celu dostosowania systemu pomiarowego.


Rozwiązanie

Nowy wielokanałowy analizator sieci CVM-NET4+ został specjalnie zaprojektowany do zastosowań wielokanałowych w już istniejących rozdzielnicach, dostarczając informacje o ponad 750 zmiennych elektrycznych w celu pełnego zarządzania instalacjami. Sprawdź jego zalety:

 

Zajmuje mniejszą przestrzeń - Pozwala na oszczędność czasu - Zmniejsza koszty
CVM-NET4+
 • Od 4 do 12 analizatorów w pojedynczym urządzeniu
 • Jednoczesny pomiar w liniach trójfazowych i jednofazowych
 • Scentralizowanie danych w jednym punkcie pomiarowym
 • Wykorzystanie wydajnych przekładników MC1 i/lub MC3.

CVM-NET 4+

 

CVM-NET4+-MC-RS485-C4 to wielokanałowy analizator sieci zajmujący niewielką przestrzeń i umożliwiający scentralizowany pomiar ponad 750 zmiennych elektrycznych.

Uniwersalny pod względem konfiguracji, umożliwia wykonywanie pomiarów w systemach jednofazowych, trójfazowych lub kombinację obu systemów.

Urządzenie posiada jedno wejście napięcia trójfazowego, dzięki czemu zaoszczędza się czas podczas instalacji, a ponadto zapewnia kombinację do 12 konfigurowalnych kanałów pomiaru prądu za pomocą wydajnych przekładników MC

Dane uzyskane przez analizator przekazywane są przez szynę komunikacyjną RS-485 z protokołem Modbus/RTU do programu monitorującego SCADA: PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe.

CVM-NET4+
 • Ponad 750 parametrów elektrycznych
 • Format szyny DIN.
 • Rozmiar obejmujący jedynie 6 modułów.
 • Odczyt 12 kanałów jednofazowych lub kombinowanych z
  trójfazowymi kanałami prądowymi.
 • Pomiar prądu za pomocą wydajnych przekładników
  serii MC (.../250 mA).
 • Komunikacja RS-485 (Modbus RTU).
 • 4 programowalne wyjścia cyfrowe.
 • Z możliwością założenia plomby.
 • Kompatybilność z programem PowerStudio / PowerStudio
  Scada / PowerStudio Scada Deluxe.

1. Instalacja

Oszczędność miejsca

Zazwyczaj, z powodu dużej ilości sprzętu i niezbędnego okablowania, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni stanowi problem. Jednak nie w przypadku CVM-NET4+, urządzenie to posiada połączenie w szynie DIN z osłoną 6 modułów, co umożliwia dostosowanie do każdej rozdzielnicy elektrycznej.

Oszczędność miejsca

Pozwala na oszczędność czasu

Dzięki swojej konstrukcji, CVMNET4+ posiada tylko jedno połączenie do pomiaru napięcia, co zapobiega podłączaniu nawet 12 linii i stanowi idealne rozwiązanie dla pomiaru w rozdzielnicach. 

Wykorzystanie wydajnych przekładników MC1/MC3 ułatwia szybkie podłączanie kanałów prądowych, a poza tym zapewnia mniejszy pobór prądu niż w przypadku tradycyjnych przekładników.

Pozwala na oszczędność czasu

Oszczędność kosztów

Możliwość oszczędności środków, dzięki zainstalowaniu jednego urządzenia zamiast nawet dwunastu analizatorów jednofazowych, 4 trójfazowych lub dowolnej kombinacji wymienionych analizatorów. CVM-NET4+ zapewnia te same funkcje w jednym urządzeniu. 

Dodatkowo, za pomocą jednego okablowania komunikacyjnego (RS-485) użytkownik może przesłać informacje, poprzez Modbus RTU, do programu monitorującego i zarządzającego energią PowerStudio Scada.

Oszczędność kosztów


2. Konfiguracja

Urządzenie o rozmiarze jedynie 6 modułów, może zawierać kombinację 12 kanałów pomiarowych, zarówno jednofazowych jak i trójfazowych, zapewniając tym samym wyjątkową uniwersalność działania. W ten sposób można uzyskać dane o poborze energii w poszczególnych liniach, grupując informacje poprzez platformę PowerStudio, PowerStudio Scada lub PowerStudio Scada Deluxe

Dzięki temu można sporządzać szczegółowe raporty o poborze energii z podziałem na strefy i sposób wykorzystania, tworząc system dostosowany do nowych potrzeb i przepisów, jak na przykład norma EN 16247 lub nowa dyrektywa europejska 2012/27/UE.

Oprócz tego, CVM-NET4+ z 4 wyjściami przekaźnikowymi może kontrolować obciążenia lub alarmy, zapewniając tym samym sprawniejsze zarządzanie instalacją.

Wielofunkcyjny charakter urządzenia zapewnia liczne konfiguracje w jednym urządzeniu:

WIELE KONFIGURACJI

Zobaczmy kilka przykładów zastosowań:

Warsztaty

Warsztaty

Usługi

Usługi

Restauracje

Restauracje

Biura

Biura


Produkty powiązane z CVM NET 4 +

 Program do monitorowania i zarządzania energią PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe Wydajne trójfazowe przekładniki pomiarowe, specjalnie zaprojektowane do modułowych rozdzielnic elektrycznych 

Program

Program do monitorowania i zarządzania energią PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe 

CIRCUTOR od dawna opracowuje wydajne i niezawodne narzędzia, które przekazują informacje dotyczące parametrów elektrycznych lub poboru energii ze zdalnie sterowanych lub przenośnych urządzeń pomiarowych do scentralizowanego systemu, gdzie uzyskane dane mogą być odczytywane i wykorzystywane. Nasze narzędzie nazywa się PowerStudio Scada i obejmuje wszystkie opcje niezbędne do analizowania pozyskiwanych danych i do podejmowania decyzji umożliwiających zapewnienie efektywności energetycznej w naszych instalacjach.

Wydajne trójfazowe przekładniki pomiarowe, specjalnie zaprojektowane do modułowych rozdzielnic elektrycznych

System pomiarowy MC, oferuje przedsiębiorcom istotne zalety, podczas fazy wdrażania i instalacji analizatorów sieci i liczników w rozdzielnicach elektrycznych.

System MC3 składa się z trzech kompaktowo ułożonych, wydajnych przekładników. Dzięki ich parametrom, system staje się prosty i nowoczesny i można go zastosować w rozdzielnicach 63 A, 125 A i 250 A.

System MC1 pozwala na poszerzenie linii w rozdzielnicach elektrycznych poprzez zwykłą zmianę uzwojenia wtórnego przekładnika, gdyż jest to wielozakresowy system o ograniczonych rozmiarach.


Zastosowanie

Skala obliczenia wskaźnika efektywności PUE

Siedziba firmy CIRCUTOR, zlokalizowana w Viladecavalls (Barcelona), jest klarownym przykładem wdrożenia systemu zarządzania energią (SGE - Sistema de Gestión Energética). 

Dzięki pomiarom z urządzeń takich jak CVM-NET4+, możemy dokonać podziału poszczególnych poborów energii na strefy i sposób wykorzystania. W ten sposób, zadanie podziału na segmenty poboru energii jest względnie proste, co pozwala nam w każdej chwili dysponować informacjami o tym, gdzie, jak i kiedy zużywana jest energia elektryczna i pomaga w podejmowaniu decyzji mających na celu polepszenie wydajności energetycznej.

Kontrola instalacji wykonywana jest za pomocą programu do zarządzania energią PowerStudio Scada, który umożliwia monitorowanie, sporządzanie wykresów, tabeli, ekranów Scada, raportów i alarmów, rejestrując wszystkie parametry w bazie danych, aby zapewnić ich śledzenie w systemie.

Oprócz tego, innym wyrazistym przykładem zastosowania są centra przetwarzania danych (CPD), w których oblicza się PUE (Power Usage Effectiveness) jako zmienną umożliwiającą pomiar wydajności centrów przetwarzania danych. 

W tym celu, należy połączyć pomiar obciążeń trójfazowych jak moc wejściowa sali serwerów, moc systemów zasilania UPS i klimatyzacji, z jednofazowymi obciążeniami jak pobór energii przez serwery na wyjściu systemów zasilania UPS. W ten sposób uzyskuje się dane dotyczące efektywności zużycia energii łącznie z danymi dotyczącymi strat w systemach zasilania UPS, a tym samym - dane dotyczące efektywności systemu.

System zarządzania energią

 

Pobierz w formacie pdf PDF: es  en  de  fr  pl  pt

 
 

Więcej informacji o CVM-NET4+-MC-RS485-C4. Wielokanałowy analizator sieci

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

SATWsparcie techniczne
(+34) 93 745 29 19