CIRe+ Series

MYeBOX® series

.
Przenośny analizator sieci elektrycznych

MYeBOX

Cod: MYeBOX

Opis

MYeBOX® to gama przenośnych analizatorów z możliwością konfiguracji za pomocą aplikacji, która dokonuje analizy parametrów elektrycznych dostępnych zdalnie. MYeBOX® mierzy i rejestruje parametry elektryczne w instalacjach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych (z lub bez przewodu neutralnego).

Aplikację podłącza się do urządzenia, aby wyświetlić w czasie rzeczywistym zmierzone dane, skonfigurować w sposób kompletny sprzęt, rozpocząć lub zatrzymać rejestrację danych, wysłać zarejestrowane dane do MYeBOX Cloud, a nawet uzyskać dostęp do danych w pamięci w celu wyświetlenia ich w formie wykresów lub tabel. Dzięki zdalnemu połączeniu można dokonać analizy zmierzonych danych bez konieczności przemieszczania się. Można również przesłać zarejestrowane dane do repozytorium danych w celu późniejszego przeanalizowania w PowerVision Plus. Urządzenie może zostać skonfigurowane lokalnie za pomocą klawiatury pojemnościowej i opcji menu z podziałem na ekrany.

Bardziej zaawansowany model, MYeBOX 1500, dokonuje jednoczesnego pomiaru prądu upływowego w pozostałych kanałach, pomiaru parametrów dotyczących jakości sieci zgodnie z normą EN 50160 oraz rejestru stanów przejściowych.

MYeBOX 150 posiada następujące charakterystyki i funkcje:

Oprócz tych charakterystyk i funkcji, MYeBOX 1500 posiada również:

Zastosowania

MYeBOX® można wykorzystywać do:

Documentacja

Datasheet: es  en  fr  de  pl  pt  it

Manual: es  en  fr  pl  it

Technical guide:

Leaflet: es  en  fr  de  pl  pt

Application notes:  
Methods of measurement / Formulas es  en
 

 

Class A

Assessment report IEC 61000‐4‐30: es  en

Certificate calibration: es  en

Class A self-calibration certificate according to IEC 61000-4-30 issued by CIRCUTOR.

Tab

MYeBOX

MYeBOX samouczek

Tab

Typ