MT Series

RECmaxP Series

.
Automatyczny wyłącznik z napędem silnikowym z samoczynnym ponownym załączaniem (do 63 A)

RECmaxP

Cod: RECmaxP

Opis

Seria RECmax P obejmuje wyłączniki magnetotermiczne 2 lub 4-biegunowe połączone z kompaktowym zespołem silnika i urządzenia sterującego, który umożliwia automatyczne ponowne załączenie.

Po zadziałaniu, wyłącznik ponownie się załącza, wykonując sekwencję 3 prób ponownego załączenia z 3-minutową przerwą między poszczególnymi operacjami zamykania. Jeśli żadna z 3 prób nie spowoduje ponownego załączenia, zespół zostaje zablokowany w pozycji wyzwolenia do chwili wykonania ręcznego lub zdalnego resetu.

Można również zdalnie powiązać wyłącznik z zewnętrznym urządzeniem sterującym. Posiada dwa wejścia umożliwiające zadziałanie za pomocą zewnętrznych sygnałów beznapięciowych, które sterują otwieraniem (wejście O) i następnie załączaniem (ponowne załączenie) wspomnianego wyłącznika automatycznego (wejście I) .

Wyłącznik chroni przed zwarciem i przeciążeniem, a także jest używany jako zdalny element odcinający zasilanie. Stan wyłącznika sygnalizowany jest przez diody LED w przedniej części urządzenia. Jedna dioda LED ON w kolorze zielonym wskazuje na stan gotowości urządzenia, natomiast dioda LED OFF w kolorze czerwonym wskazuje stan wyzwolenia urządzenia. Za pomocą przycisku można wykonać TEST/RESET urządzenia w celu sprawdzenia zadziałania, a następnie - zamknięcia urządzenia. Urządzenie posiada dwa wyjścia styków zwykłych do sygnalizacji stanu i przyczyny otwarcia automatycznego wyłącznika (wyzwolenie, ręczny/Test).

Zastosowania

The RECmax P series are motorized circuit breakers that can be reset automatically or controlled remotely, apt for any application in which remote connection/disconnection control is required. They are an essential accessory for protection and automatic circuit breaker and earth leakage reclosing system, and for external connection/disconnection control.

Zastosowania

Datasheet: es  en  fr  de  pl  pt

Technical catalogue: es  en  de  fr

Technical guide: multi  fr

Video: es  en

Tab

Typ