We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Projectes d'investigació

Projecte MATRIX 5D

on .

En el darrers anys, s'ha fomentat la idea d' SmartGrid com a la solució a la demanda elèctrica i l'optimització de l'eficiència energètica definint-se macromodels de generació multifont i acumulació distribuïda , a partir de convertidors de molt alta potència i al fet de compartir l'energia generada entre diferents usuaris.

Això no obstant , s'ha comprovat que aquest model comporta el flux de grans quantitats d'energia per la xarxa elèctrica i que la infraestructura existent s'hagi de modificar significativament (implicant grans inversions per part de les companyies de distribució elèctrica) per, entre d'altres motius, poder suportar la injecció de ràfegues de l'energia sobrant degut a canvis meteorològics. Així, l'evolució del mercat elèctric, ha fet replantejar a CIRCUTOR el model de generació d'energia contemplat en els darrers anys i dirigir-lo cap un esquema d'optimització en la generació d'autoconsum a més petita escala.

Aquest projecte persegueix la integració, en un armari de dimensions adequades per a la seva incorporació en entorns domèstics o de petites industries, del equip i el programari necessari per aconseguir un sistema d'optimització d'eficiència energètica basat en energies renovables per l'autoconsum amb suport de xarxa i emmagatzemen en bateries.

L'objectiu és que l'usuari es converteixi en una peça clau que, gràcies a un sistema d'intel·ligència adaptativa i de telecomunicacions, sigui capaç d'obtenir l'energia que necessita de la manera més eficient possible, sempre assegurant el consum màxim de l'energia renovable autogenerada.

El sistema resultant serà un conjunt plug and play capaç d'optimitzar l'ús de l'energia a l'entorn al que estigui connectat.

A la fase final, aquest projecte ha de donar lloc al muntatge de pilots reals per a ús domèstic (autoconsum) connectats o no a xarxa, que demostrin la seva efectivitat. Actualment , el règim energètic a Noruega fa vàlida la seva aplicació (també a països com Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Àustria) i és previsible que també ho sigui a Espanya. D'aquí ve l' interès en la col·laboració amb una companyia líder en el sector elèctric i interessada en una futura comercialització d'aquest tipus de producte.

S'espera que amb el resultat d'aquest projecte, Circutor es col·loqui a l'avantguarda dels sistemes de generació per autoconsum i reforci la seva capacitat exportadora.

Els 5 agents

En aquest projecte es proposa un sistema totalment nou que contemplarà els diferent punts clau per l'objectiu final de maximitzar l'eficiència energètica:

  1. Les ENERGIES RENOVABLES constitueixen una alternativa neta a les fonts convencionals. No obstant això, l'inconvenient principal és que depenen de variables meteorològiques que presenten un comportament no constant, i amb un alt component aleatori per al seu funcionament. Així, la generació d'energia fotovoltaica i eòlica depèn de la radiació solar i del vent presents en cada moment. Per poder utilitzar aquestes energies de forma òptima, caldrà disposar de pronòstics que permetin fer-ne un ús adequat quan estiguin disponibles i preveure alternatives per quan no ho estiguin.
  2. Basat en el punt anterior , tenint en compte l'aleatorietat de la disponibilitat d'energia renovable i de la voluntat de consumir per part de l'usuari, té molta importància disposar d'un apropiat sistema d'emmagatzematge.
  3. L'abocament d'energia renovable a la xarxa s'ha de fer de manera controlada. Com ja hem comentat, als seus inicis, el valor de l'energia renovable estava situada molt per sota de l'energia procedent de fonts estables, per això la seva influència no era pertorbadora. Actualment, els valors als que s'està arribant fan necessària la seva gestió. S'ha realitzat estudis que demostren que l'efecte de les variacions ràpides en els valors injectats (per exemple que estigui ennuvolat en el cas d'un sistema fotovoltaic) pot ocasionar una inestabilitat que per efecte dòmino acabi provocant una apagada en el sistema. Per aquest motiu, s'haurà de gestionar el flux d'energia amb la XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
  4. El consum d'energia està creixent de forma no sostenible, per això és important fomentar-ne un ús racional. La generació basada en elements fòssils té un límit: Tal com més escassos siguin més car serà obtenir-los i, per tant, augmentarà el cost de l'energia. A més, tard o d'hora s'esgotaran.
    L'USUARI és part fonamental en la gestió dels recursos, i ha d'adequar els seus hàbits.
  5. Alguns CONSUMS poden canviar d'hora sense que afecti al nostre benestar: un acumulador d'aigua calenta, la càrrega d'un vehicle elèctric i l'activació de certs electrodomèstics poden ésser gestionats de forma eficient, basant-se en pronòstics, per un sistema de gestió.

El secret i la innovació real consisteix a fer una gestió basada en aquests 5 agents de forma conjunta i simultània. Totes les gestions interactuen i son imprescindibles per assolir l'èxit del model.

No hi ha al mercat cap equip que proporcioni un servei energètic com el definit en aquest projecte, adaptat específicament en equip i programari a entorns domèstics i petites empreses, i que a més permeti proporcionar a l'usuari la informació necessària per poder veure l'efecte directe de la redistribució de consums en l' evolució de la despesa energètica.

Finançament:

Aquest projecte compta amb el suport de CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i a través d'aquest, amb el programa EEA Grants.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial, depenen del Ministerio de Economía y Competitividad, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de I+D+i d'empreses espanyoles en àmbits estatals i internacionals.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial


El Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu o EEA Grants és la contribució de tres països: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, per reduir les desigualtats econòmiques i socials i enfortir la cooperació amb els països beneficiaris (Bulgària, Croàcia, Xipre, Espanya, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal, República Txeca i Romania).

EEA GRANTS 


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT