We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Formació pràctica

Instal·lació de l'analitzador de xarxes monofàsiques i trifàsiques CIR-e3

CIR-e3 és un registrador portàtil d'altes prestacions orientat a la realització d'auditories energètiques. El seu disseny i el seu senzill ús fan que sigui un equip ideal per a l'execució d'estudis de tipus energètic.

 • Mida reduïda
 • Plug & Play
 • Precintable
 • Protecció IP
 • Fàcil connexió

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Programació de l'Analitzador de xarxes elèctriques portàtil AR.6

Analitzador de xarxes portàtil per a xarxes elèctriques trifàsiques i monofàsiques amb mesura simultània de corrent de fuites, qualitat de subministrament i registre de transitoris.

 • Configuració BIOS i creació d'una nova mesura
 • Configuració registre EVQ-transistors
 • Visualització de paràmetres
 • Anàlisi registres memòria. Informació i actualització

Configuració BIOSi creació mesura

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Instal·lació d'una bateria de condensadors OPTIM

Les bateries automàtiques de condensadors sèrie OPTIM són equips dissenyats per a la compensació automàtica d'energia reactiva en xarxes on els nivells de càrregues són fluctuants i les variacions de potència tenen carència de segons, mitjançant maniobra per contactors.

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Programació i posada en marxa de bateria de condensadors amb regulador SMART III

Regulador complet d'energia reactiva: compensació, anàlisi, protecció

Compensació:

 • Compensació intel·ligent
 • Mesura en 1 o 3 fases
 • 4 cosφ objectius
 • Alarmes configurables
 • Comunicacions incloses

Anàlisi:
A més d'un regulador d'energia reactiva avançat, el SMART III és també un potent analitzador de xarxes mesurant consums i paràmetres elèctrics de la instal·lació.

Protecció:
El computer SMART III manté el sistema únic de CIRCUTOR incorporant mesura de fuites, la qual cosa facilita la desconnexió del condensador afectat i garanteix la continuïtat de servei en la resta de la bateria.

Programacióbàsica

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Instal·lació del Controlador Dinàmic de Potència CDP-0

El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o varis inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta forma, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions on no està permès.

CDP-0

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Programació del relé de protecció diferencial RGU-10

Relé electrònic de protecció diferencial sèrie RGU-10, per connectar als transformadors externs sèrie WG / WGC.

Com programar:

 • Ajust de la sensibilitat de corrent
 • Ajust del retard
 • Ajust del retard i de la sensibilitat de corrent
 • Ajust de la prealarma
 • Ajust de comunicacions

Documentació i informació relacionada: 

   

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT