We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Sistema de gestió energètica a la Universidad de Saragossa

univ-Saragossa
Empresa executora

EffiTool, CIRCUTOR Expert

Sector

Universitats

Projecte

Sistema de gestió energètica a la Universitat de Saragossa.

Instal·lació

Universitat de Saragossa.

Antecedents / objectius

Recentment, l'Universitat de Saragossa ha implantat un sistema de gestió energètica en les seves instal·lacions. Els objectius perseguits eren els següents:

  • Conèixer el consum elèctric en els edificis que formen part de les seves infraestructures i assignar els corresponents costos energètics.
  • Realitzar un estudi comparatiu a fi d'implantar les bones pràctiques portades a terme en els edificis on s'ha pogut detectar un menor consum.
  • Detectar desviacions en el consum d'energia elèctrica provocades per possibles avaries, fallades en els sistemes de temporització i control de la climatització o ús indegut de les diferents instal·lacions.
Descripció general

Fins ara, la distribució d'energia elèctrica en baixa tensió a l'Universitat de Saragossa es feia amb 4 transformadors, sense que fos possible desagregar les dades de facturació energètica. Instal·lant 9 analitzadors de xarxes CVMK2-ITF-405 amb targeta K2-EXP-SD-MODBUS/TCP de CIRCUTOR s'ha aconseguit solucionar aquest problema ja que, actualment, es pot realitzar un seguiment mitjançant el programa Power Studio Scada.

Aspectes remarcables / Resultats
  • Visualitzar dades referents als consums instantanis, com ara, emmagatzemar històrics de tensions de subministrament, consum de potència, contingut d'harmònics i qualitat d'ona o factor de potència.
  • Amb aquest programari es poden obtenir senyals d'alarma quan es detecten desviacions en els valors nominals de voltatge, desconnexions de l'interruptor general o excessos en el consum d'energia reactiva.
  • La configuració del programari permet visualitzar en una sola pantalla la tensió de subministrament, corrent de fase i potència consumida pels 9 analitzadors de xarxes o, mitjançant un simple “clic” seleccionar sobre el plànol del campus el mesurador en qüestió per obtenir així una informació més detallada.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT