UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Zarządzanie w sektorze bankowym w Meksyku

włącz .

Gestión bancaria en México

Znaczenie dobrego zarządzania energią

Z każdym dniem coraz większego znaczenia nabiera właściwe zarządzanie energią, z tego względu firma CIRCUTOR nawiązała współpracę z jedną z największych grup bankowych w Meksyku w celu wdrożenia systemu monitoringu i rejestrowania. Wspomniana grupa posiada swoje oddziały w ponad 160 krajach, będąc w ten sposób bankiem referencyjnym na poziomie światowym. 

Z powodu konieczności racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,  grupa bankowa postanowiła zainstalować system pomiaru i rejestracji energii w ponad 200 placówkach w México DF.

El contador CIRWATT B permite almacenar datos del suministro eléctrico,  controlar los excesos puntuales de demanda y corregir desviaciones.
Licznik CIRWATT B pozwala gromadzić dane dotyczące poboru energii elektrycznej, 
kontrolować chwilową nadmierną wartość zapotrzebowania na energię oraz korygować odchylenia.

Głównym celem projektu jest rejestrowanie w systemie Scada poboru energii elektrycznej, aby umożliwić porównanie różnych zwyczajów wykorzystywania energii w placówkach i wdrożyć działania polepszające zarządzanie wydajnością energetyczną. Za pomocą wspomnianego systemu (Power Studio Scada), grupuje się sposoby wykorzystywania energii w biurach, z podziałem na powierzchnię i dla każdego z nich generowane są miesięczne symulacje należności za energię, wyprzedzając otrzymanie faktury wysyłanej przez CFE (Federalna Komisja ds. Elektryczności). W ten prosty sposób można sporządzić listę placówek o największym i najmniejszym zużyciu energii, aby skorygować ujawnione zwyczaje dotyczące wykorzystania energii, a także aby zaproponować ulepszenia. Oprócz rejestrowania energii,  zainstalowane urządzenia gromadzą dane o dostarczonej energii elektrycznej, jak napięcie dostarczone przez CFE lub moc, dzięki czemu można kontrolować chwilową nadmierną wielkość zapotrzebowania na energię i  korygować odchylenia.

Gestión bancaria en México

Nowy model licznika CIRWATT B PREMIUM potrafi rejestrować wszystkie niezbędne parametry elektryczne i przesłać je do systemu monitoringu i kontroli: Power Studio Scada. Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną (LAN) umożliwia pełne wdrożenie systemu w każdej placówce bankowej, tworząc tym samym osobny system zarządzania dla każdej placówki.

W każdym projekcie dotyczącym oszczędzania i zarządzania wydajnością energetyczną ważne jest posiadanie solidnego i niezawodnego systemu, który zapewni globalną wizję instalacji, co umożliwi wykonanie na czas, w sposób intuicyjny, działań korygujących. Dzięki rozwiązaniu firmy CIRCUTOR, nie jest już konieczne czekanie na otrzymanie faktury elektrycznej. W dowolnym momencie możemy wyświetlić ilość energii lub mocy pobranej w każdym przedziale czasowym. W ten prosty sposób kontroluje się, czy instalacja działa w sposób sprawny, posiadając możliwość sprawdzenia , czy zakontraktowana ilość mocy jest prawidłowa oraz czy działanie oświetlenia i systemu klimatyzacji jest dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania .

Gestión bancaria en México

CIR-MEX to firma zajmująca się dystrybucją rozwiązań, która posiada duże doświadczenie w integracji systemów monitorowania i pozyskiwania danych firmy Circutor w Meksyku. Opisywany projekt został rozwinięty dzięki szerokiemu doświadczeniu firmy w stosowaniu tego typu rozwiązań. CIRCUTOR wierzy w sposób niezachwiany w tego rodzaju rozwiązania, które pomagają zoptymalizować sytuację energetyczną i ekonomiczną klientów charakteryzujących się zarówno średnim jak i dużym zużyciem energii elektrycznej.

W ramach konkluzji, pragniemy zaręczyć , że systemy zarządzania energią firmy CIRCUTOR zapewniają każdego rodzaju firmom niezbędne narzędzia do uzyskania wysokiego poziomu wydajności energii elektrycznej. Sukces osiągnięty w przypadku projektu w sektorze bankowym jest dobrym tego przykładem.

pdf Pobierz ten artykuł w formacie PDF

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT