UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Raport dotyczący bezpiecznika różnicowoprądowego RGU-2

włącz .

1.- Streszczenie:

Obecne instalacje elektryczne i nowe normy stawiają dużo wyższe wymagania zabezpieczeniom różnicowoprądowym. W niniejszym artykule, zaproszony technik objaśnia działanie nowego urządzenia RGU-2, które jest przygotowane na podjęcie tych wyzwań, a także zapewnia oszczędności w zakresie obsługi instalacji.

RGU-2
RGU-2

2.- Wprowadzenie:

Obecne instalacje elektryczne posiadają coraz więcej - żeby nie powiedzieć większość - urządzeń odbiorczych składających się z podzespołów elektronicznych.

Tego rodzaju urządzenia odbiorcze mają różnoraki wpływ na instalację elektryczną:

 • Wytwarzają odkształcenia harmoniczne w pobieranym prądzie.
 • Generują prądy upływowe o częstotliwości sieci 50 Hz oraz wyższej częstotliwości, w normalnych warunkach działania.
 • W chwili podłączenia do zasilania elektrycznego generują punkt spływu prądu.
 • W przypadku usterki izolacji, prąd upływowy może nie być sinusoidalny, lecz na przykład tętniący.

Przykłady urządzeń zawierających elementy elektroniczne:

Komputery, lampy energooszczędne, witroceramika, pralka, maszyna do mycia naczyń, mikrofalówka, ładowarki do telefonów komórkowych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych, suszarka, obrabiarki...

Wszystkie wymienione urządzenia odbiorcze generują w normalnych warunkach działania prądy upływowe w instalacji elektrycznej, co powoduje, większą wrażliwość zabezpieczeń różnicowoprądowych.

3.- Bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2

Nowe urządzenie RGU-2 zapewnia nam następujące charakterystyki techniczne, dzięki którym nasza instalacja jest zabezpieczona, lecz jednocześnie nie grozi jej nieoczekiwana aktywacja zabezpieczenia różnicowoprądowego, co stanowi dodatkową gwarancję pewnego zasilania.

Margines zadziałania:

Norma dotycząca produkcji bezpieczników różnicowoprądowych określa, że margines zadziałania powinien znajdować się w zakresie od 50 do 100% czułości bezpiecznika, na przykład bezpiecznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym 30 mA powinien zadziałać w zakresie między 15 i 30 mA.

Co się dzieje, jeśli czułość jednego z bezpieczników wynosi 16mA, a drugiego 25mA?

 • Oba bezpieczniki różnicowoprądowe spełniają wymogi obowiązujących przepisów.
 • Pierwszy zadziała najpierw, a drugi w dalszej kolejności.
 • Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że nawet w przypadku braku awarii, w instalacji zawsze występuje prąd upływowy, należy oczekiwać, że pierwszy z bezpieczników będzie zawsze bardziej czuły
 • .
 • Jeśli również uwzględnimy, że w momencie podłączenia zasilania elektrycznego pojawia się przejściowy prąd upływowy, można się spodziewać, że bardziej czuły bezpiecznik zadziała z wyprzedzeniem.

Co nam zapewnia RGU-2:

 • Jego margines zadziałania zawiera się między 85 i 100% jego czułości.
 • Dlatego zapewnia nam wyższą jakość zasilania, większą solidność i niezawodność.
Margines zadziałania 
Czułość
bezpiecznika różnicowoprądowego [mA] 
Standardowy
bezpiecznik różnicowoprądowy [mA]
Bezpiecznik różnicowoprądowy
RGU-2 [mA]
30 15 - 30 25 - 30
300  150 - 300 255 - 300
500 250 - 500 425 - 500
1000 500 - 1000 850 - 1000

Klasa bezpieczników różnicowoprądowych:

Najczęściej instalowane bezpieczniki różnicowoprądowe są klasy AC, lecz wykrywają tylko prądy upływowe przemienne o częstotliwości 50 Hz. Dlatego nie są one odpowiednie w przypadku urządzeń odbiorczych zawierających elementy elektroniczne.

Te urządzenia są oznaczone symbolem:

Clase AC

Urządzenie RGU-2 potrafi wykryć prądy upływowe zarówno przemienne jak i tętniące. Z tego względu został zakwalifikowany do klasy A.

Urządzenia klasy A są oznaczone następującym symbolem:

Clase A

RGU-2 oferuje nam zatem lepsze zabezpieczenie naszej instalacji, gdyż potrafi wykryć zarówno przemienny jak i tętniący prąd upływowy.

Czułość w odniesieniu do częstotliwości:

Innym ważnym szczegółem jest informacja o tym, jak zachowuje się bezpiecznik różnicowoprądowy w odniesieniu do częstotliwości. Zwykłe bezpieczniki różnicowoprądowe są czułe na prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz.

Gdyby w instalacji nie było urządzeń odbiorczych z elementami elektronicznymi, ta charakterystyka byłaby wystarczająca.

RGU-2 - oprócz charakteryzowania się czułością na prąd o częstotliwości 50Hz - posiada mniejszą czułość na prąd o wyższej częstotliwości. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, ta cecha nie jest korzystna, lecz nie odpowiada to w pełni prawdzie.

Musimy pamiętać, że:

 • Urządzenia odbiorcze zawierające elementy elektroniczne generują prądy upływowe o wysokiej częstotliwości.
 • Ciało człowieka jest bardziej wrażliwe na częstotliwość 50 Hz niż na częstotliwość 500 Hz. Oznacza to, że im wyższa częstotliwość tym większy musi być natężenie, aby wywołać te same efekty.

Międzynarodowa norma IEC 479-2 wskazuje wartości natężenia, jakie może wytrzymać człowiek w zależności od częstotliwości prądu. Bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2 dostosowuje swoją czułość do wartości granicznych określonych przez normę bezpieczeństwa.

Innym ważnym skutkiem reakcji na wysoką częstotliwość jest dodatkowe zwiększenie odporności na nieoczekiwane zadziałanie czyli sytuację, w której przy wyższej częstotliwości występuje mniejsza czułość, co oznacza faktycznie, że bezpiecznik jest mniej podatny na przejściowe zakłócenia, które mogą być spowodowane przez samą sieć elektryczną

Pojęcie superodporności:

RGU-2 to superodporny bezpiecznik różnicowoprądowy!
Lecz co to oznacza i co daje naszej instalacji?

Popularnie znane jako superodporne bezpieczniki różnicowoprądowe to te bezpieczniki, które nie reagują na fałszywe alarmy lub które mogą zadziałać w sposób nieoczekiwany tylko w bardzo specyficznych warunkach.

Z czego wynikają te zalety? Przede wszystkim z opisanych wcześniej danych, które ponownie streszczamy:

 • Margines zadziałania między 85%-100% czułości.
 • Odpowiedź na częstotliwość, konkretnie - zmniejszenie czułości wraz ze zwiększeniem częstotliwości.
 • Większa odporność na stany przejściowe w sieci.

Inne charakterystyki RGU-2:

Nowy RGU-2 posiada następującą charakterystykę:

 • Jasna i prosta wizualizacja za pomocą paska ledowego lub wskazania dokładnej wartości prądu upływowego na ekranie LCD.
 • Szeroka gama zewnętrznych transformatorów toroidalnych.
 • Czułość regulacji: 30, 100, 300, 500 mA, 1, 2, 3, 5 A.
 • Regulowany czas zadziałania: natychmiastowy, selektywny, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5 sekund.
 • 2 wyjścia przekaźnikowe wskazania alarmu wstępnego i alarmu.

Conexionado RGU-2

Wszystkie opisane charakterystyki pozwalają wykorzystywać bezpiecznik różnicowoprądowy RGU-2 do bardzo wielu zastosowań, zarówno do instalowania jako rozwiązania głównego jak i w rozdzielnicach podrzędnych oraz jako zabezpieczenie końcowe odbiorników, przy czym stanowi odpowiednie rozwiązanie dla sieci z uziemieniem TT, TN-S oraz IT, zarówno jednofazowych jak i trójfazowych z lub bez przewodu neutralnego.

 

Joan Romans Artigas
Inżynier elektronik
Inżynier technik telekomunikacji

Francesc Fornieles Castells
ffornieles@circutor.es
Kierownik rynków - Dział jakości sieci
Markets Manager - Power Quality Division

 

Więcej informacji

CIRCUTOR otwiera w tym miejscu dział, w którym będą umieszczane artykuły techniczne przesłane przez Klientów i Partnerów na temat ich doświadczeń z urządzeniami i oprogramowaniem firmy CIRCUTOR
Artykuły powinny posiadać odpowiedni poziom techniczny, aby spełniały minimalne wymogi jako informacje objaśniające i aby mogły zostać opublikowane.

Zarządzanie i kontrola energetyczna u koncesjonera samochodów

włącz .

Gestión y Control energético

Przykład oszczędności energetycznych u koncesjonera samochodów Citroën

3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas jest firmą działającą w środowisku instalacji elektrycznych. Z powodu dużego wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na rynku wewnętrznym,  wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie energetycznym, aby móc zapewnić  naszym klientom większą wydajność posiadanych instalacji.
www.tressl.es

 

Rodzaj obiektu:
Koncesjoner samochodów CITROËN GARAJE ELOY

powierzchnia ekspozycji w
 • m2: 1305
 • powierzchnia warsztatów w
 • m2: 4085
 • powierzchnia biurowa w
 • m2: 330
 • powierzchnia magazynowa w
 • m2: 500
 • Taryfa dostępowa: 3,0 A
 • Dystrybutor energii: Endesa
 • Zakontraktowana moc: 175 kW
 • Roczny pobór w kW-Euro w 2012: około 260 000 kW – 55 000€ 
 

W celu zoptymalizowania zużycia energii przez instalacje, w ciągu ostatnich 5 lat stworzyliśmy zespół techniczny zajmujący się rozwojem i wdrożeniem systemu kontroli energii, zarówno elektrycznej jak uzyskiwanej z gazu, powietrza, azotu itd. 

Zdalnie sterujemy zainstalowanymi urządzeniami za pomocą sieci internetowej, gromadzimy wszystkie dane na bezpiecznym serwerze , a następnie poddajemy te dane przetwarzaniu, aby następnie dokonać analizy i oddziaływania na urządzenia w celu uzyskania możliwie największej wydajności. W ten sposób uzyskujemy bardzo duże oszczędności energii, które przekładają się na zmniejszenie kosztów ogólnych.

Jako przykład podajemy instalację, która znajduje się w obiekcie koncesjonera samochodów:

 • Powierzchnia ekspozycji: 1 305 m2
 • Powierzchnia warsztatów: 4 085 m2
 • Powierzchnia biurowa: 330 m2
 • Powierzchnia magazynowa: 500 m2

Aby przeanalizować instalację tego klienta, zainstalowaliśmy urządzenia firmy CIRCUTOR. Wcześniej dokonaliśmy kontroli wzrokowej instalacji, aby określić , które punkty mają decydujące znaczenie dla zużycia energii. Część poświęcona na prezentację samochodów z punktem obsługi klientów, ze względu na swoją powierzchnię i ekspozycję słoneczną, jest najbardziej kłopotliwa do klimatyzowania, dlatego zdecydowaliśmy skontrolować w tym miejscu zużycie energii przez system klimatyzacji i oświetlenia. 

 Según el consumo que tenemos en nuestras instalaciones podemos saber la "huella" de CO2 que estamos dejando en la atmosfera
W zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej w naszych instalacjach, możemy dowiedzieć się, jaki "ślad" CO2 pozostawiamy w atmosferze

Następnie postanowiliśmy sprawdzić ogólny pobór energii za pomocą urządzeń CIRCUTOR zainstalowanych w rozdzielnicy głównej, w celu porównania rzeczywistych odczytów z odczytami zafakturowanymi przez dystrybutora energii, skontrolowania energii biernej, zapotrzebowania na moc itd. 

Zrealizowana inwestycja w urządzenia do zarządzania i kontroli o wartości poniżej 4 000€ obejmuje urządzenie  kontrolne EDS i 4 analizatory CVM MINI w rozdzielnicy klimatyzacji. W rozdzielnicy głównej zainstalowano jednostkę EDS 3G i analizator sieci CVM MINI.

Ejemplo de como en una misma pantalla del software de control energético de CIRCUTOR PowerStudio
Przykład, jak na tym samym ekranie programu do kontroli energetycznej  PowerStudio firmy CIRCUTOR, możemy kontrolować:
• Ogólne pobory energii
• Zużycie energii przez urządzenia do klimatyzacji
• Zużycie energii przez system oświetleniowy części przeznaczonej na ekspozycję
• Temperatury na zewnątrz i w części ekspozycyjnej

Jeśli chodzi o ulepszenia,  dokonano inwestycji na kwotę poniżej 5 000€ , podzielonej na trzy bloki: pierwszy to ulepszenia zrealizowane w celu umożliwienia kontroli systemu klimatyzacji poprzez zamontowanie czujników temperatury i przekaźników sterujących, służących do uruchomienia klimatyzacji. 

Drugi blok to wsparcie techniczne umożliwiające programowanie temperatur i kalendarzy automatycznego działania maszyn, nie licząc kontroli za pośrednictwem sieci internetowej wszystkich parametrów i generowania alarmów on-line.

Trzeci blok to zainstalowanie baterii do kompensacji mocy biernej, w celu zapobiegania jej wytwarzaniu. Oblicza się, że inwestycja zwróci się w ciągu mniej niż jednego roku.

Jedną z dużych zalet tego systemu jest to, że użytkownik może w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie sprawdzać stan swojej instalacji, a nawet oddziaływać na nią, a także może otrzymywać emaile dotyczące wcześniej zdefiniowanych alarmów i dzięki temu  - przewidywać przyszłe awarie lub wysokie faktury za energię elektryczną.

Wyniki są rzeczywiście zachęcające, odnotowujemy zmniejszenie kosztów od 11% do 24%, przy czym są to dane rzeczywiste za 2012-2013.

Dane za sierpień są naprawdę doskonałe, gdyż zakład zaoszczędził (w porównaniu z tym samym miesiącem w roku poprzednim) 28,74%, rozwijając tę samą działalność co w poprzednim roku.

 EDS, CVM MINI y la batería de condensadores Serie OPTIM de CIRCUTOR han sido los productos utilizados en la instalación del concesionario, para mejorar la eficiencia y el ahorro energético

EDS, CVM MINI i bateria kondensatorów OPTIM firmy CIRCUTOR
to produkty , które wykorzystano w instalacji koncesjonera, 
w celu poprawienia wydajności i zwiększenia oszczędności energetycznych

EDS / EDS 3G, Nuevos Data logger ze  zintegrowanym serwerem WWW zapewniającym kontrolę przez 365 dni w roku 

Jest to proste i wydajne urządzenie przemysłowe, które za pomocą swojego zintegrowanego serwera WWW i XML wyświetla wszystkie zmienne elektryczne pochodzące z analizatorów sieci lub z innych urządzeń  bezpośrednio powiązanych z pomiarem zużycia, energii elektrycznej, wody, gazu itd.

CVM MINI, Trójfazowy analizator sieci elektrycznych 

To JEDYNY analizator, który można dostosować do rozdzielnic wyposażonych w 3-modułową szynę DIN. 

Mierzy, oblicza i wyświetla główne parametry elektryczne trójfazowych sieci zrównoważonych i niezrównoważonych , podając rzeczywistą wartość skuteczną.

OPTIM 1, Bateria kondensatorów

Automatyczne baterie kondensatorów serii OPTIM, działające w oparciu o  przełączanie za pomocą styczników, to urządzenia opracowane w celu automatycznej  kompensacji mocy  biernej w sieciach, gdzie poziom obciążenia  waha się, a zmiany mocy  następują w granicach sekundy. 

Dzięki łatwemu montażowi oraz  wysokiej technologii i solidnej budowie,  seria OPTIM stanowi idealne urządzenia do kompensacji  mocy biernej w instalacjach o zmiennym poziomie  obciążenia.

 

Wniosek:

Za pomocą zainstalowanych urządzeń do monitorowania parametrów elektrycznych, uzyskuje się następujące informacje :

 • Rozdział zużycia energii (w czym i ile się zużywa)
 • Profil obciążenia (kiedy występuje zużycie)

Pozwala to, dzięki uzyskanym danym, raportom i wykresom, przedsięwziąć odpowiednie działania w celu:

 • stałej optymalizacji i kontroli instalacji, ułatwiając jej obsługę i zapewniając niezawodność
 • uzyskania dużych oszczędności i wpływu na wielkość rocznych należności za energię elektryczną
 • przewidywania i sprawdzania poboru i naliczania należności za energię elektryczną, zarówno ogólną jak i z podziałem na poszczególne rodzaje wykorzystania (oświetlenie, klimatyzacja, napęd itd.)

Jakkolwiek wskazane w tym artykule działania mają przynieść oszczędności w wysokości od 11 do 24%, dysponujemy również szczegółowym dokumentem o nazwie "Dossier-3SL-SALON EKSPOZYCJI I SPRZEDAŻY POJAZDÓW", z którego wynika 61%-wa rentowność (oszczędności roczne na poziomie 13 000 euro) inwestycji, która w skali całkowitego zużycia energii przez salon odpowiada oszczędnościom w należnościach za energię elektryczną w wysokości 23,6% .

 

Całkowite zużycie energii biernej w euro

Consumo total de energía reactiva en Euros
Aby uniknąć generowania energii biernej i ponoszenia na nią wydatków, zainstalowano baterię do kompensowania mocy biernej serii OPTIM firmy CIRCUTOR.
Oblicza się, że inwestycja zwróci się w ciągu mniej niż jednego roku.

Całkowite zużycie energii elektrycznej w euro

Consumo total de energía eléctrica en Euros
Porównanie oszczędności energetycznych w euro w latach 2012 i 2013.
Uzyskano spadek wydatków od 11% do 24% 
Można zauważyć, że od czerwca (data pełnego wdrożenia systemu oszczędności energetycznych ) zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej wyrażone w euro, jednocześnie można dostrzec tę samą zmianę na wykresie zużycia energii biernej.
Se han obtenido unas reducciones del 11% al 24%

pdf Pobierz ten artykuł w formacie PDF

 

Zarządzanie w sektorze bankowym w Meksyku

włącz .

Gestión bancaria en México

Znaczenie dobrego zarządzania energią

Z każdym dniem coraz większego znaczenia nabiera właściwe zarządzanie energią, z tego względu firma CIRCUTOR nawiązała współpracę z jedną z największych grup bankowych w Meksyku w celu wdrożenia systemu monitoringu i rejestrowania. Wspomniana grupa posiada swoje oddziały w ponad 160 krajach, będąc w ten sposób bankiem referencyjnym na poziomie światowym. 

Z powodu konieczności racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,  grupa bankowa postanowiła zainstalować system pomiaru i rejestracji energii w ponad 200 placówkach w México DF.

El contador CIRWATT B permite almacenar datos del suministro eléctrico, controlar los excesos puntuales de demanda y corregir desviaciones.
Licznik CIRWATT B pozwala gromadzić dane dotyczące poboru energii elektrycznej, 
kontrolować chwilową nadmierną wartość zapotrzebowania na energię oraz korygować odchylenia.

Głównym celem projektu jest rejestrowanie w systemie Scada poboru energii elektrycznej, aby umożliwić porównanie różnych zwyczajów wykorzystywania energii w placówkach i wdrożyć działania polepszające zarządzanie wydajnością energetyczną. Za pomocą wspomnianego systemu (Power Studio Scada), grupuje się sposoby wykorzystywania energii w biurach, z podziałem na powierzchnię i dla każdego z nich generowane są miesięczne symulacje należności za energię, wyprzedzając otrzymanie faktury wysyłanej przez CFE (Federalna Komisja ds. Elektryczności). W ten prosty sposób można sporządzić listę placówek o największym i najmniejszym zużyciu energii, aby skorygować ujawnione zwyczaje dotyczące wykorzystania energii, a także aby zaproponować ulepszenia. Oprócz rejestrowania energii,  zainstalowane urządzenia gromadzą dane o dostarczonej energii elektrycznej, jak napięcie dostarczone przez CFE lub moc, dzięki czemu można kontrolować chwilową nadmierną wielkość zapotrzebowania na energię i  korygować odchylenia.

Gestión bancaria en México

Nowy model licznika CIRWATT B PREMIUM potrafi rejestrować wszystkie niezbędne parametry elektryczne i przesłać je do systemu monitoringu i kontroli: Power Studio Scada. Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną (LAN) umożliwia pełne wdrożenie systemu w każdej placówce bankowej, tworząc tym samym osobny system zarządzania dla każdej placówki.

W każdym projekcie dotyczącym oszczędzania i zarządzania wydajnością energetyczną ważne jest posiadanie solidnego i niezawodnego systemu, który zapewni globalną wizję instalacji, co umożliwi wykonanie na czas, w sposób intuicyjny, działań korygujących. Dzięki rozwiązaniu firmy CIRCUTOR, nie jest już konieczne czekanie na otrzymanie faktury elektrycznej. W dowolnym momencie możemy wyświetlić ilość energii lub mocy pobranej w każdym przedziale czasowym. W ten prosty sposób kontroluje się, czy instalacja działa w sposób sprawny, posiadając możliwość sprawdzenia , czy zakontraktowana ilość mocy jest prawidłowa oraz czy działanie oświetlenia i systemu klimatyzacji jest dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania .

Gestión bancaria en México

CIR-MEX to firma zajmująca się dystrybucją rozwiązań, która posiada duże doświadczenie w integracji systemów monitorowania i pozyskiwania danych firmy Circutor w Meksyku. Opisywany projekt został rozwinięty dzięki szerokiemu doświadczeniu firmy w stosowaniu tego typu rozwiązań. CIRCUTOR wierzy w sposób niezachwiany w tego rodzaju rozwiązania, które pomagają zoptymalizować sytuację energetyczną i ekonomiczną klientów charakteryzujących się zarówno średnim jak i dużym zużyciem energii elektrycznej.

W ramach konkluzji, pragniemy zaręczyć , że systemy zarządzania energią firmy CIRCUTOR zapewniają każdego rodzaju firmom niezbędne narzędzia do uzyskania wysokiego poziomu wydajności energii elektrycznej. Sukces osiągnięty w przypadku projektu w sektorze bankowym jest dobrym tego przykładem.

pdf Pobierz ten artykuł w formacie PDF

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT