UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Lista referencyjna

Oczyszczalnia ścieków (EDAR)

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej oczyszczalni ścieków

 

SEKTOR

Oczyszczanie ścieków

 

KLIENT

Katalońska Agencja Wody - Agencia Catalana del Agua (ACA)

         

Ważne dane

Poprawa wydajności dzięki zmniejszeniu o 8,5% współczynnika energetycznego (EnPI) kWh/m3 oczyszczanych ścieków

 

Spadek poboru energii

69.745 kWh/rok (-8,6%)

 

OSZCZĘDNOŚĆ

27.029 € rocznie


Zrealizowany cel:

Poprawa wydajności dzięki zmniejszeniu o 8,5% współczynnika energetycznego (EnPI) kWh/m3 oczyszczanych ścieków


Wyniki:

Dzięki wdrożeniu systemu pomiaru, kontroli i zdalnego sterowania w oczyszczalni ścieków (EDAR) w Martorell, uzyskano lepsze zarządzanie energią elektryczną w instalacji, uzyskując oszczędność 8,6% we współczynniku energetycznym (EnPI) kWh/m3, a także oszczędności finansowe w wysokości 28 029 euro, co pozwoliło na zwrot inwestycji przed upływem 12 miesięcy.

Dzięki okresowej kontroli poboru energii elektrycznej przez urządzenia elektromechaniczne oraz wykrywaniu odchyleń w określonych parametrach elektrycznych (głównie natężenia i napięcia), wprowadzono program obsługi zapobiegawczej umożliwiającej wykrywanie z wyprzedzeniem awarii, co pozwoliło zmniejszyć liczbę awarii i wydłużyć okres eksploatacji urządzeń.


 Oczyszczalnia ścieków (EDAR)

Sytuacja początkowa

Od końca 2008 roku, Katalońska Agencja Wody (Agencia Catalana del Agua) - organ administracyjny zajmujący się gospodarką wodami, planowaniem i wykonywaniem polityki rządu Katalonii w dziedzinie wód, rozwija Program Oszczędności i Wydajności Energetycznej (skrót hiszpański: PEEE) w zakładach oczyszczania ścieków w Katalonii.

W ramach działań podejmowanych przez PEEE, Oczyszczalnia Ścieków (EDAR) w Martorell (Barcelona), zarządzana przez Katalońską Agencję Wody, poprzez podmiot eksploatujący - Compañía General de Aguas de Cataluña S.A. - zoptymalizowała wydajność energetyczną za pomocą sprzętu pomiarowego i systemu zdalnego zarządzania energią, w celu istotnego zmniejszenia poboru energii w instalacjach i wydłużenia okresu żywotności głównych urządzeń elektromechanicznych. To działanie zostało wsparte finansowo przez Kataloński Instytut Energii. 

Przed wdrożeniem rozwiązania optymalizacyjnego, całkowity pobór energii przez oczyszczalnię ścieków (EDAR) w Martorell oraz Stację pomp Anoia w okresie jednego roku od września 2010 do sierpnia 2011 wyniósł 1 123 716 kWh.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Inteligentny system zarządzania oświetleniem publicznym

PROJEKT

Wydajne zarządzanie oświetleniem publicznym

 

SEKTOR

Oświetlenie publiczne / Zarząd miasta

 

KLIENT

Zarząd miasta

         

Ważne dane

50% czasu - regulowane oświetlenie

 

Pobór energii przez oświetlenie publiczne

około 40% w większości gmin

 

Szacowane oszczędności

Między 30 - 35%


ZREALIZOWANY CEL:

Sterowanie oświetleniem, skrócenie czasu interwencji w przypadku awarii i poprawienie obsługi prewencyjnej


Wyniki:

Dzięki zainstalowaniu inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem CirLAMP, klient uzyskał około 30-35%-we oszczędności na fakturze za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie.

Następną konsekwencją zainstalowania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem publicznym CIRCUTOR było skrócenie czasu interwencji klienta w przypadku awarii, gdyż w każdym momencie dysponował on informacjami na temat stanu instalacji.

System CirLAMP firmy CIRCUTOR przyniósł następujące dodatkowe korzyści:

 • Skrócenie czasu interwencji w przypadku awarii: dzięki zidentyfikowaniu usterek, można było znać stan odpowiednich alarmów, na przykład: spalona lampa, lampa migająca oraz otwarty kondensator.
 • Lepsza obsługa prewencyjna, która wydłuża żywotność lamp: Urządzenie umożliwiło przekazanie informacji o czasie działania każdej z lamp, co pozwoliło na ich wymianę w momencie upływu okresu ich eksploatacji. System informował o zdarzeniu moduł sterujący w chwili upływu godziny zaprogramowanej dla maksymalnego czasu działania.

 Inteligentny system zarządzania oświetleniem publicznym

Sytuacja początkowa

Koszty oświetlenia publicznego w gminie stanowiły 40% ogólnych kosztów, łącznie z kosztami obsługi. Z tego powodu, a także ze względu na stały wzrost ceny energii elektrycznej, jednym z głównych celów gminy stała się optymalizacja wydajności energetycznej.

Z drugiej strony, u klienta występowały coraz wyższe koszty obsługi oświetlenia przy sporadycznych skargach ze strony mieszkańców na niedostateczny poziom usług.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 
 

Więcej informacji:
CIRLAMP System inteligentnego zarządzania oświetleniem publicznym

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

System zarządzania energią elektryczną dla fabryki piwa Carlsberg w Malezji

carlsberg-malaysia

Firma będąca wykonawcą

Industrial Automation (M) Sdn Bhd (IA), autoryzowany dystrybutor firmy CIRCUTOR w Malezji

Sektor

Browar

Projekt

System zarządzania energią elektryczną dla fabryki piwa Carlsberg w Malezji

Instalacja

Carlsberg Malaysia

Historia / wytyczone cele

Power Studio Scada Deluxe firmy CIRCUTOR stanowi obecnie kluczowy element w browarze Carlsberg Malaysia, zlokalizowanym w Shah Alam, niedaleko Kuala Lumpur (Malezja). Założony w 1969 roku browar Carlsberg Malaysia szybko rozwinął się i obecnie jest liderem na rynku Malezji.

Opis ogólny

Rozpoczęto proces optymalizacji wykorzystania energii na poziomie całej fabryki w browarze i wówczas zarząd Carlsberga określił różne kluczowe obszary, na których należało się skupić. Konkretnie były to: kontrola i aktywny nadzór zużycia energii elektrycznej, wymiana niewydajnych urządzeń, modernizacja procesów i zmniejszenie marnotrawstwa energii. A głównie: optymalne wykorzystanie energii w kluczowych procesach produkcyjnych i ogólne polepszenie wydajności fabryki. Kierownictwo Carlsberga zainwestowało w system zarządzania energią firmy CIRCUTOR, który składał się z rozwiązania Scada CIRCUTORA łącznie z analizatorami mocy i miernikami jakości sieci rozlokowanymi w różnych miejscach fabryki w celu kontrolowania, nadzorowania i lepszego zarządzania zużyciem energii elektrycznej.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Zidentyfikowano i skorygowano źródła marnotrawstwa energii
 • Przewiduje się zmniejszenie poziomów zużycia energii o wiele punktów procentowych
 • Po zakończeniu projektu oczekuje się, że zostanie zainstalowanych w przybliżeniu do 100 punktów pomiarowych, zapewniając tym samym dużo większe oszczędności energetyczne i dużo bardziej wydajne zużycie energii we wszystkich procesach produkcyjnych 

Budynki administracji publicznej

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej w budynku administracji publicznej

 

SEKTOR

Administracja publiczna

 

KLIENT

Kataloński Instytut Energii - Instituto Catalán de la Energía (ICAEN)

         

OSZCZĘDNOŚĆ

34.552 € rocznie (22,5% wartości faktury za energię)

 

INWESTYCJA

17.936 €

 

OKRES AMORTYZACJI

6,2 miesiąca


Zrealizowany cel:

Integralny system pomiaru i kontroli umożliwił zaoszczędzenie 34 552 € na fakturze za energię elektryczną w pierwszym roku. Dodatkowo osiągnięto lepszy nadzór nad parametrami energetycznymi, a budynek stał się bardziej zrównoważony środowiskowo.


Wyniki:

W wyniku zastosowania zespołu środków, zmniejszono o 20% zużycie energii elektrycznej w latach 2012-2013, przy całkowitej oszczędności na fakturze za energię elektryczną, wynoszącej 22,5% (34 552 €) w 2013 roku.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania i zastosowaniu środków naprawczych, uzyskano następujące rezultaty:

 • ––Wykrycie poborów energii charakteryzujących się małą wydajnością oraz zastosowanie środków naprawczych.
 • ––Zaksięgowanie oszczędności uzyskanych dzięki przedsięwziętym środkom.
 • ––Ocena amortyzacji zrealizowanych inwestycji.
 • ––Zastosowanie kryteriów ciągłej oceny i optymalizacji.
 • ––Kontrolowanie i udoskonalanie prac z zakresu obsługi

 Budynki administracji publicznej

Sytuacja początkowa

Budynek Wydziału Przedsiębiorstw i Zatrudnienia jest siedzibą Głównej Dyrekcji Energii, Kopalni i Bezpieczeństwa Przemysłowego, Katalońskiego Instytutu Energii (ICAEN) oraz Katalońskiej Agencji ds. Konsumpcji, i charakteryzował się rocznym zużyciem 1 535 650 kWh, przy rocznych kosztach energii elektrycznej wynoszących 153 565 €, poza kosztami za zakontraktowaną moc w wysokości 24 300 € rocznie. Kierownictwo budynku wyznaczyło jako priorytet poprawę wydajności energetycznej instalacji w celu zmniejszenia średniego poboru energii, wynoszącego 127 790 kWh miesięcznie.

Główne koszty za energię elektryczną związane były z klimatyzacją (36%) i oświetleniem (25%). Wielkości poboru ulegały wahaniom ze względu na zwyczajowe godziny pracy w biurach, chociaż - jak przekonamy się - były bardziej zmienne niż powinny być. Brakowało planowania w zakresie poboru energii, a także możliwości porównania z poprzednimi miesiącami i latami. Wspomniany budynek był objęty postanowieniami decyzji rządu Katalonii zawartej w programie oszczędności i wydajności energetycznej z lipca 2007 i sierpnia 2011, w zakresie konieczności wykonania audytów energetycznych we wszystkich budynkach i biurach rządowych o rocznym zużyciu energii przekraczającym 200 000 kWh.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Centrum przetwarzania danych

PROJEKT

Polepszenie wydajności energetycznej centrum przetwarzania danych

 

SEKTOR

Informatyczny

 

KLIENT

Centrum przetwarzania danych

 

Ważne dane

PUE (Power Usage Effectiveness) Efektywność zużycia energii


Najważniejsze wyniki:

 • OSZCZĘDNOŚĆ: 8 000 € rocznie
 • INWESTYCJA: 6 000 €
 • OKRES AMORTYZACJI: 9 miesięcy

ZREALIZOWANY CEL:

Optymalizacja zużycia energii w celu osiągnięcia wskaźnika PUE 1,4


Szczegóły dotyczące rozwiązania:

Aplikacja obejmowała:

 • ––Pierwszy ekran typu schemat jednoprzewodowy, umożliwiający poznanie rzeczywistego poboru i stanu systemu dla każdej linii. 
 • ––Drugi ekran typu podsumowanie z obliczeniami wydajności oraz dostępem do opracowania i wizualizacji raportów przedstawiających wyniki dla poszczególnych okresów (dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny) ––
 • Dodatkowo system pozwolił zdefiniować minimalne rozmiary zespołów serwerów, a także wyłączenie nieużywanej mocy, przy zachowaniu niezmienionego poziomu obsługi.

CE CPD-PL

Sytuacja początkowa

Centrum przetwarzania danych posiada zainstalowaną moc 100 kW, przy rocznym koszcie energii elektrycznej w wysokości 80 000€. Kierownictwo centrum wyznaczyło jako priorytet polepszenie wydajności energetycznej instalacji w celu zmniejszenia średniego poboru energii o 72 000 kWh miesięcznie.

Koszty energetyczne były generowane głównie przez systemy informatyczne i klimatyzację. Pobór energii był stały, ponieważ centrum przetwarzania danych pracuje przez wszystkie dni tygodnia, 24h na dobę. Nie istniała również prognoza poboru energetycznego ani dane porównawcze podobnych centrów przetwarzania danych.

Postanowiono wyznaczyć współczynnik efektywności zużycia energii, PUE (Power Usage Effectiveness - PUE to skrót w języku angielskim), i porównać go ze współczynnikami innych centrów przetwarzania danych, aby dowiedzieć się, jaki jest obecny poziom efektywności oraz jakie elementy w instalacji należy udoskonalić.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  de  fr  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Zdalne globalne zarządzanie instalacjami telewizji marokańskiej

TelecomMarroc
Firma będąca wykonawcą

Elexpert

Sektor

Systemy telekomunikacyjne

Projekt

Zdalne globalne zarządzanie  instalacjami telewizji marokańskiej

Instalacja

SOCIÉTÉ Nationale de Radiodiffusion et de Télevision  SNRT  (Maroko)

Historia / wytyczone cele

Nasz integrator systemów Elexpert zaprojektował system pełniący wiele funkcji:

 • Zarządzanie maksymalnym poborem mocy: kontroluje zużycie energii i zapobiega przekroczeniu ilości mocy zakontraktowanej w przedsiębiorstwie energetycznym, odłączając linie o podrzędnym znaczeniu jak klimatyzacja.
 • Kontrola w czasie rzeczywistym poboru energii, jakości dostawy i innych krytycznych parametrów elektrycznych (harmonicznych, prądów upływowych)
 • Kontrolowanie i zapobieganie nieoczekiwanemu zadziałaniu wyłącznika głównego w antenach oraz instalacjach zdalnie sterowanych, otrzymywanie SMS-ów w przypadku awarii
Opis ogólny

Instaluje się różne urządzenia pełniące różne funkcje:

 • Urządzenia kontrolujące jakość sieci QNA z zainstalowanym GPRS zdalnie wysyłają do serwera centralnego wszystkie dane o zużyciu i wszelkich awariach
 • Urządzenia CVMk2 do pomiaru oraz program PowerStudio do zarządzania
 • Urządzenia z automatycznym ponownym załączaniem dzięki napędowi silnikowemu umożliwiają ponowne zazbrojenie wyłącznika po pojawieniu się prądu upływowego lub przeciążenia instalacji, bez konieczności wysyłania w tym celu pracowników
Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Klient dysponuje optymalnymi możliwościami globalnego zarządzania
 • Analiza jakości usług
 • Ciągłość i optymalizacja obsługi

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

System ładowania pojazdów elektrycznych zasilany energią słoneczną z ogniw fotowoltaicznych

PROJEKT

System ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą odnawialnych źródeł energii "RECARGO"

 

SEKTOR

Pojazdy handlowe

 

KLIENT

Urbaser e.on

         

OSZCZĘDNOŚĆ

3.198 € rocznie

 

ROCZNY ZWROT

4,5%

 

ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2

885,6 kg/rok


Zrealizowany cel:

Maksymalne naładowanie floty pojazdów elektrycznych w oparciu o odnawialne źródła energii


Wyniki:

Dzięki generowaniu energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych, instalacja umożliwiła zaoszczędzenie 3198 €, przy czym uzyskano roczny zwrot z inwestycji w wysokości 4,5%. Wykorzystanie baterii akumulacyjnych umożliwiło zrównoważenie maksymalnej produkcji energii elektrycznej w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne z ładowaniem w najbardziej odpowiednich momentach, w zależności od eksploatacji pojazdów. System umożliwił dodatkowo roczne zaoszczędzenie emisji o wartości 885,6 kg CO2.


 System ładowania pojazdów elektrycznych zasilany energią słoneczną z ogniw fotowoltaicznych

Sytuacja początkowa

Rozważano możliwość ładowania floty pojazdów elektrycznych do czyszczenia i konserwacji za pomocą systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii, przy zerowym przesyle energii do sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę, że w przypadku tych pojazdów koszt ładowania energią elektryczną stanowił główny koszt operacyjny, wydajność systemu ładowania miała znaczenie priorytetowe. Instalacja ta, która w 2013 roku była pionierskim przedsięwzięciem, uzyskała oczekiwany wynik w zakresie zwrotu z inwestycji.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Energowydajne szkoły wyższe. Projekt: Zielony Budynek

wisconsin
Firma będąca wykonawcą
 • CIRCUTOR, SA
 • National Meter Industries
Sektor

Państwowe szkoły wyższe

Projekt

Energowydajne szkoły wyższe. Projekt: Zielony Budynek. Kontrola zużycia energii elektrycznej zastosowana w szkołach wyższych

Instalacja

The University of Wisconsin Madison

Historia / wytyczone cele

Uniwersytet w Wisconsin, posiadający 13 kampusów zlokalizowanych w różnych miejscach oraz 182 000 studentów, postanowił przystąpić do projektu Zielony Budynek. Ten projekt polega na corocznym - aż do 2015 roku - zmniejszaniu zużycia energii. W tym celu firma National Meter Industries wyposażyła kampusy w sprzęt najnowszej generacji z rodziny CVM.

Opis ogólny

Ze względu na posiadane charakterystyki, sprzęt nadaje się w sposób idealny do kontroli zużycia energii i jego głównych zmiennych elektrycznych: analiza i monitorowanie sieci, zdalne sterowanie (RS-485), zasilanie napięciem 480V (konieczne na rynku amerykańskim) i niewielkie rozmiary.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki

Stworzona sieć informacyjna wykorzystuje dane z urządzeń CVM do:

 • Zarządzania swoim systemem klimatyzacji
 • Zarządzania swoim systemem oświetlenia i innymi obciążeniami elektrycznymi
 • Za pomocą uzyskanych na przestrzeni czasu danych, kontroluje się wzrost wydajności instalacji

Zarządzanie energetyczne i kompensacja mocy biernej w ośrodkach firmy Turk Telekom

TurkTelecom
Firma będąca wykonawcą

CIRCUTOR

Sektor

Systemy telekomunikacyjne

Projekt

Projekt na poziomie krajowym dotyczący zarządzania energią i kompensacji mocy biernej w ośrodkach firmy telekomunikacyjnej Turk Telekom

Instalacja

Türk Telekom (Turcja)

Historia / wytyczone cele

Firma telekomunikacyjna zorganizowała przetarg, który wygrał CIRCUTOR, pokonując konkurentów reprezentujących najwyższy światowy poziom.
Celem było zaprojektowanie szafy elektrycznej z dwoma funkcjami: urządzeniem do pomiaru energii z systemem komunikacyjnym oraz baterią kondensatorów, która będzie zmniejszała energię bierną, filtrowała harmoniczne w sieci i optymalizowała moc dostępną w sieci, w przypadku każdego ośrodka.
Wszystkie ośrodki muszą być wzajemnie połączone za pomocą naszego oprogramowania

Opis ogólny

Konieczne było zaprojektowanie specjalnego regulatora mocy biernej, a także rozszerzenie istniejącej gamy produktowej dławików w rekordowym czasie i z minimalnym wpływem na koszty.
CIRCUTOR przedstawił ofertę i dostarczył produkty, które zostały zmontowane w Turcji przez naszą filię.
W 2009 roku wykonano początkową instalację 830 urządzeń.

Wyróżniające się aspekty / Wyniki
 • Projekt zakończony sukcesem dla marki CIRCUTOR, zrealizowany w dużej firmie telekomunikacyjnej na poziomie krajowym
 • W późniejszym etapie, projekt rozszerzono na 1000 ośrodków
 • Uzyskano 20%-we zwiększenie wykorzystania sieci, a także korzyść polegającą na posiadaniu pomiarów i raportów dotyczących energii w czasie rzeczywistym, w każdym ośrodku.
 • Uzyskano również wynik niematerialny: jest nim wzmocnienie wizerunku marki CIRCUTOR na rynku, dzięki realizacji prestiżowego projektu

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT