UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Koszty instalacji elektrycznej


Jak wspomniano wcześniej, wydajna instalacja oprócz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej umożliwia zredukowanie kosztów eksploatacji instalacji.
Aby ułatwić zrozumienie tych zagadnień, przedstawiamy je szczegółowo.

Koszty techniczne

Czym są?
Jako koszty techniczne rozumie się utratę zdolności przesyłu i dystrybucji, a także nagrzanie (straty Joule'a), zakłócenia i spadki napięcia w instalacjach i systemach elektrycznych.

Co je powoduje?
Przyczyny powodujące to nasycenie instalacji są następujące:

 • Okresy szczytowego poboru energii
 • Występowanie mocy biernej
 • Występowanie prądów harmonicznych
 • Linie z niezrównoważonymi obciążeniami
 • Użytkowanie niewydajnych odbiorników

W jaki sposób można je zmniejszyć?
Zmniejszenie kosztów technicznych następuje poprzez:

 • Kompensację mocy biernej
 • Filtrowanie harmonicznych
 • Zrównoważenie faz
 • Amortyzację okresów szczytowego poboru energii oraz, w miarę możliwości, ich przeniesienie
 • Użytkowanie wydajnych odbiorników

Co przynosi poprawa kosztów technicznych?

 • Mniejsze zużycie energii
 • Większą wydajność instalacji poprzez lepsze wykorzystanie linii rozdziału i transformatorów
 • Zmniejszenie strat i nagrzewania w liniach i sprzęcie
 • Zmniejszenie liczby awarii
 • Nieprzerwane świadczenie obsługi elektrycznej
 • Zmniejszenie kosztów ekonomicznych eksploatacji

Koszty ekonomiczne

Czym są?
Są charakterystyczne dla niezoptymalizowanej faktury i dla kwoty wygenerowanych kosztów technicznych . Można je podzielić na dwa rodzaje:

 • Koszty widoczne
 • Koszty ukryte

1- Koszty widoczne

Te, które wynikają z interpretacji faktury za energię elektryczną:

  • Nieodpowiednia ilość zakontraktowanej mocy
  • Nieodpowiednia taryfa elektryczna
  • Pobór godzinowy energii
  • Okresy szczytowego poboru energii
  • Pobór mocy biernej

W jaki sposób można je zmniejszyć?
Przeanalizowanie faktury za energię elektryczną umożliwia określenie odpowiednich działań w celu zmniejszenia ogólnych kosztów.

   • Odpowiednie dostosowanie ilości zakontraktowanej mocy i, jeśli zachodzi taka potrzeba, zmiana taryfy. To działanie praktycznie nie jest obciążone żadnymi kosztami. Jednak przed dokonaniem odpowiednich modyfikacji ilości zakontraktowanej mocy lub taryfy, zaleca się przeanalizowanie procesów i poborów energii , aby przekonać się, czy planowany pobór jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb
   • Wyeliminowanie dopłaty lub kosztów mocy biernej poprzez jej kompensację. W tym celu, należy zainstalować baterię kondensatorów, której koszt w większości przypadków zostanie zamortyzowany w ciągu kilku miesięcy od zamontowania
   • Amortyzacja okresów szczytowego poboru energii. Polega na nieprzekraczaniu maksymalnego limitu mocy dozwolonego przez dystrybutora energii, oraz - gdy to możliwe - przenoszeniu obciążeń w momencie, gdy zapotrzebowanie na energię jest mniejsze

2- Koszty ukryte

Co to jest?
- To każdy niepotrzebny pobór energii. Koszty, które stanowią zarówno z punktu widzenia mocy jak i energii, te wszystkie pobory, które nie są rzeczywiście potrzebne lub bez których można przez pewien czas dać sobie radę
- Wszystkie koszty, które mają swoje źródło w kosztach technicznych i w użytkowaniu odbiorników , które generują zakłócenia. Ponieważ nie są one oczywiste, mogą przedstawiać duże obciążenie dla firmy. Te z kolei dzielą się na dwa rodzaje:

   • Koszty w instalacjach elektrycznych
    • Rozszerzenie instalacji na skutek:
     • Przeciążenia linii
     • Przeciążenia przekładników
    • Straty ekonomiczne z powodu efektu Joule'a przy dystrybucji. To zjawisko ma szczególne znaczenie w przypadku dystrybucji energii elektrycznej i branż przemysłu posiadających długie linie przesyłu
    • Awarie w maszynach (silniki, transformatory, wariatory prędkości itd.) i urządzenia sterujące (komputery, PLC)
   • Koszty w procesach produkcyjnych
    • Przerwy w funkcjonowaniu instalacji
    • Straty produkcji nieukończonej
    • Dodatkowe koszty w roboczogodzinach

Jak można je zmniejszyć?

  • Poprzez analizę wydajności firmy lub przemysłu
  • Poprzez skorygowanie kosztów technicznych wyszczególnionych w poprzednim punkcie

Co przynosi poprawa widocznych i ukrytych kosztów ekonomicznych?

 • Mniejsze zużycie energii
 • Zmniejszenie należności za energię elektryczną
 • Brak konieczności inwestowania w instalacje z powodu braku wydolności spowodowanego niską wydajnością
 • Poprawa produktywności dzięki mniejszej ilości awarii i przerw w działaniu

Koszty ekologiczne

Co to jest?
Emisje CO2 spowodowane niepotrzebnym lub zbytecznym zużyciem energii.
Aby dać wyobrażenie ich wielkości: 1 MW·h wyprodukowana z użyciem paliw kopalnych pociąga za sobą emisję 1 tony CO2. W przypadku energii elektrycznej mieszanej, wyprodukowanej z użyciem paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, współczynnik wynosi w przybliżeniu 0,6 tony CO2 na każdą MW·h.

W jaki sposób można je zmniejszyć?

 • Poprzez całościowe podejście do ogólnego zużycia energii w przemyśle lub w firmie.
 • Dlatego wiąże się z tym konieczność uprzedniego wykonania audytu, który określi następujące kwestie:
 • Zwyczaje dotyczące zużycia energii
 • Stan instalacji
 • Zainstalowanie urządzeń umożliwiających kontrolę i nadzór poboru energii przez instalacje
 • Pobór energii przez każdy zakład lub obszar roboczy
 • Które pobory energii mogą zostać zmniejszone
 • Które odbiorniki powinny zostać wymienione na inne, bardziej wydajne

Co przynosi poprawa kosztów ekologicznych?

 • Zmniejszenie emisji gazów powodujących efekt cieplarniany
 • Zmniejszenie kosztów technicznych i ekonomicznych

Informacje pod numerem telefonu:
93 745 29 00
 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT